Vista ISBD

Antoloxía da novela curta / introducción e selección Carlos Casares - Vigo : Galaxia , imp. 1990 - 128 p. ; 20 cm - Narrativa (Galaxia) ; 88 .

Na port.: L. Pita Romero, X. Magariños Negreira, Álvaro de las Casas, X.Filgueira

O anarquista / Leandro Pita Romero. O Filósofo de Tamarica / Xulián M. Magariños Negreira. Ladaiña / Alvaro María de las Casas. O Vigairo / Xosé Filguera Valverde

84-7154-746-5


Novela curta---Antoloxías
Novela corta---Antologías


Novelas cortas gallegas
Novelas curtas galegas

821.134.4-31(082.2)