Vista ISBD

Blanco, Domingo (1947-)

Historia da literatura popular galega / Domingo Blanco Pérez - Santiago de Compostela : Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela , D.L. 1994 - 195 p. : il. ; 19 cm - Biblioteca de divulgación (Universidade de Santiago de Compostela) ; 14 .

Bibliografía

84-8121-130-3


Literatura popular gallega---Historia
Literatura popupar galega---Historia

869.9-34(091) 821.134.4-95