Vista ISBD

Coloquio de Lexicografía : 27 e 28 de febreiro e 1º de marzo de 1986 / preparado por Ramón Lorenzo - Santiago de Compostela : Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico , 1988 - 282 p. ; 24 cm - Verba : anuario galego de filoloxía ; 29 .

84-7191-442-5


Lexicografía---Congresos e asembleas

81'373(063)