Vista ISBD

Blanco García, Carmen (1954-)

Literatura galega da muller / Carmen Blanco - Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1991 - 368 p. ; 21 cm - Universitaria . - Universitaria (Edicións Xerais de Galicia) .

84-7507-560-6


Literatura galega---Autoras
Literatura galega---Historia e crítica---19-20º século
Literatura gallega---Autoras
Literatura gallega---Historia y crítica---19º-20º siglo

869.9.09 396(0:82)