Vista ISBD

O conflicto foral nos séculos XVII e XVIII / edición ó coidado de Ramón Villares, X.L. Díaz-Castroverde - Santiago de Compostela ; Orense : Consellería de Agricultura, Gandería e Montes : Obra Social de Caixa Ourense , D.L. 1997 - 279 p. ; 24 cm - Biblioteca de clásicos agrarios galegos ; 1 .

84-453-1965-5


Galicia---Historia---Fontes---S. XVII-XVIII

946.011.1"16/17"(093)