Kete
Imagen de cubierta 1. Un Soño de verán por Alonso, Eduardo Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , 1992 . 262 p. , 20 personaxes ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 2. O enfermo imaxinario por Molière Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1987 . 94 p. ; 18 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 3. A cacatúa verde por Schnitzler, Arthur Publicación: Santiago de Compostela : IGAEM , 2001 . 181 p. , 18 personaxes ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 4. O país acuático por Alonso, Eduardo Publicación: Sada : Ediciós do Castro , [2001] . 67 p. , Mención especial no Premio Estornela (Primeira edición, ano 2000) da Fundación Xosé Neira Vilas ; 19 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 5. As Vodas de Fígaro por Beaumarchais, Pierre Agustín Caron de Publicación: Vigo : , Edicións Xerais de Galicia, . 109 p. , As vodas de Fígaro foi estreada o día 8 de febreiro de 1994 no Teatro Principal de Santiago de Compostela | Un espectáculo producido por Teatro do Noroeste S.L., compañía concertada co IGAEM | 11 personaxes ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (2), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 6. Lisístrata por Aristófanes. Publicación: Santiago de Compostela : Instituto Galega das Artes Escénicas e Musicais , D.L. 1997 . 251 p. , 15 personaxes | Esta obra foi estreada na cidade da Coruña, no Teatro Rosalia de Castro, o día 24 de xaneiro de 1997 ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 7. Blanco-Amor e García Lorca por Alonso Montero, Xesús Publicación: [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia , 1997 . P. 27-40 ; 25 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 8. Romance de Micomicón e Adhelala por Blanco Amor, Eduardo Publicación: Vigo : Galaxia , 2000 . 83 p. , Sarabela estreou Romance de Micomicón e Adhelada o 10 de decembro de 1999 (aniversario da morte de Blanco Amor) na Casa da Cultura de Culleredo ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro