Kete
Imagen de cubierta 1. Regulamento do Parlamento de Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 219 p. , Tít. tomado da capa ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 2. Lei 11/1989, do 20 de xullo, de ordenación do sistema universitario de Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 358 p. ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 3. Lei 3/1985, do 12 de abril, do Patrimonio da Comunidade Autónoma Galega   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 560 p. , Anexos: p. 81-429 | Índice | Tít. tomado da capa ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 4. Lei 14/1989, do 11 de outubro de bibliotecas   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 241 p. , Índice | Anexos: p. 27-169 | Tít. tomado da cub. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 5. Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas do persoal sanitario ó servicio da Comunidade Autónoma   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 117 p. , Índice analítico: p. 113-117 | Anexos: p. 15-77 | Tít. tomado da capa ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 6. Lei 11/1983, do 29 de decembro, de actuación intensiva nas parroquias rurais   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 261 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 7. Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estadística de Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1989 . 337 p. , Indice analítico: p. 323-337 | Anexos: p. 43-267 ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 8. Lei 4/1983, do 5 de xuño, de recoñecemento de galeguidade   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 174 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 9. Lei 3/1986, do 18 de decembro, de Consellos Escolares de Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 262 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 10. Lei 5/1985, do 11 de xuño, de sancións en materia pesqueira, marisqueira e de cultivos mariños   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 388 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 11. Lei 5/1983, do 30 de xuño, de Sanidade Escolar   Publicación: [Santiago] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 47 p. ; 18 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 12. Lei 12/1984, do 28 de decembro, do Estatuto Galego do Consumidor   Publicación: Santiago de Compostela : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 458 p. , Anexos: p. 37-377 | Indice analítico ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 13. Lei 1/1985, do 10 de xaneiro, dos presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1985   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento , D.L. 1988 . 612 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 14. Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do Instituto Galego da Vivenda e Solo   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1989 . 279 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 15. Lei 8/1983, do 8 de xullo, do Consello da Cultura Galega   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 251 p. , Anexos: p. 19-175 ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 16. Lei 10/1988, do 20 de xullo, do ordenación do comercio interior de Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1989 . 578 p. , Anexos: p. 47-407 ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 17. Lei 15/1985, do 23 de outubro, de Ordenación Marisqueira e Cultivos Mariños   Publicación: Santiago de Compostela : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 103 p. ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 18. Lei 6/1984, do 5 de xaneiro, do Valedor do Pobo   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 306 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 19. Lei 8/1988, do Plan Xeral de Investigación Científica e Técnica de Galicia   Publicación: Santiago [de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1989 . 218 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 20. Lei 7/1985, do 17 de xullo de Caixas de aforro galegas   Publicación: Santiago : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 821 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro