Imagen de cubierta 1. Lei 11/1989, do 20 de xullo, de ordenación do sistema universitario de Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 358 p. ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 2. Lei 3/1985, do 12 de abril, do Patrimonio da Comunidade Autónoma Galega   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 560 p. , Anexos: p. 81-429 | Índice | Tít. tomado da capa ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 3. Lei 14/1989, do 11 de outubro de bibliotecas   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 241 p. , Índice | Anexos: p. 27-169 | Tít. tomado da cub. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 4. Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas do persoal sanitario ó servicio da Comunidade Autónoma   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 117 p. , Índice analítico: p. 113-117 | Anexos: p. 15-77 | Tít. tomado da capa ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 5. A Parroquia rural en Galicia por Fariña Jamardo, José Publicación: Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública, (EGAP) , 1996 . 602 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 6. Elecciones municipales por Rubido, Bieito Publicación: La Coruña : La Voz de Galicia , D.L. 1991 . 342 p. , Índices ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 7. Lei 3/1986, do 18 de decembro, de Consellos Escolares de Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 262 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 8. Lei 5/1985, do 11 de xuño, de sancións en materia pesqueira, marisqueira e de cultivos mariños   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 388 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 9. Territorio e identidade, Galicia como espacio administrativo por González Mariñas, Pablo Publicación: Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública , 1994 . 239 p. ; 22 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [SPA] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 10. Legislación básica de la Comunidad Autónoma de Galicia   Publicación: Madrid : Tecnos , D.L. 1992 . 465 p. , Indices | Texto en castelán e galego ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [SPA] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 11. La administración única en el marco constitucional por Rodríguez-Arana Muñoz, Xaime Publicación: [S.l.] : Fundación Instituto Gallego de Estudios Autonómicos y Comunitarios , D.L. 1993 . 474 p. ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [SPA] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 12. Textos para unha reforma administrativa por Rodríguez Rodriguez, Dositeo Publicación: Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública , 1992 . 93 p. ; 20 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 13. La revolución liberal y los municipios españoles por Castro, Concepción de Publicación: Madrid : Alianza Editorial , D.L. 1979 . 236 p. , Indice ; 20 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 14. La Capitanía General de Galicia por Fernández, Carlos Publicación: La Coruña : La Voz de Galicia , D.L. 1984 . 169 p. ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [SPA] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 15. Derecho urbanístico de Galicia por Díaz Lema, José Manuel Publicación: [Santiago de Compostela] : Fundación Caixa Galicia , D.L. 1989 . 329 p. ; 28 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 16. Lei 5/1983, do 30 de xuño, de Sanidade Escolar   Publicación: [Santiago] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 47 p. ; 18 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 17. Lei 12/1984, do 28 de decembro, do Estatuto Galego do Consumidor   Publicación: Santiago de Compostela : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 458 p. , Anexos: p. 37-377 | Indice analítico ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 18. Lei 1/1985, do 10 de xaneiro, dos presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1985   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento , D.L. 1988 . 612 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 19. Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do Instituto Galego da Vivenda e Solo   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1989 . 279 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 20. Lei 8/1983, do 8 de xullo, do Consello da Cultura Galega   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 251 p. , Anexos: p. 19-175 ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro