Imagen de cubierta 1241. Antoloxía poética por Novoneyra, Uxío Publicación: [Vigo] : Asociación Socio-Pedagóxica Galega , D.L. 1997 . 206 p. , Promueve: A Nosa Terra / Promocións Culturais Galegas ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1242. Antoloxía por Blanco Amor, Eduardo Publicación: Vigo : Asociación Socio-Pedagóxica Galega , D.L. 1997 . 202 p. , Ed. promovida por A Nosa Terra / Promocións Culturais Galegas ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1243. Narrativa curta por Cunqueiro, Alvaro Publicación: [Vigo] : Asociación Socio-Pedagóxica Galega , D.L. 1997 . 244 p. , Ed. promovida por A Nosa Terra / Promocións Culturais Galegas | Indice ; 22 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1244. Os nenos numerados por Farias, Juan. Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , 1997 . 211 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1245. Facer Europa por Borrat, Héctor Publicación: Santiago : Edicións Lea , D.L. 1997 . 162 p. ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1246. O pai do artista por Frias Conde, Francisco Xavier Publicación: Cesuras (A Coruña) : Biblos Clube de Lectores , 2004 . 93 p. ; 23 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1247. Os estudos superiores de arte dramática por Vieites, Manuel F. Publicación: Vigo : Galaxia , [2004] . 169 p. ; 22 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1248. Lingüística e colonialismo por Calvet, Louis-Jean Publicación: Santiago de Compostela : Laiovento , 1993 . 166 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (2), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1249. ¡Grande invento para sair do aburrimento! por Babarro, Xoán. Publicación: Santiago de Compostela : Sotelo Blanco , 1987 . 43 p. ; 18 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1250. Vida nova por Dante Alighieri Publicación: A Coruña : Espiral Maior , 1994 . 141 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1251. As Vodas de Fígaro por Beaumarchais, Pierre Agustín Caron de Publicación: Vigo : , Edicións Xerais de Galicia, . 109 p. , As vodas de Fígaro foi estreada o día 8 de febreiro de 1994 no Teatro Principal de Santiago de Compostela | Un espectáculo producido por Teatro do Noroeste S.L., compañía concertada co IGAEM | 11 personaxes ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (2), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1252. Autores galegos de literatura infantil por Cobas Brenlla , Xulio Publicación: [Santiago de Compostela] : Consellería de Cultura e Deportes da Xunta de Galicia , [1989] . 85 p. ; 19 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1253. Repertorio bibliográfico sobre a prensa galega por Cal Martínez, María Rosa Publicación: Santiago [de Compostela] : Lea , D.L. 1993 . 223 p. ; 22 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1254. Vida paixón e morte de Alexandre Bóveda por Alvarez Gallego, Xerardo Publicación: Buenos Aires : Nós , 1972 . 271 p., [16] p. de lám. ; 23 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1255. Os verbos galegos por Díaz Regueiro, Manuel Publicación: Santiago de Compostela : Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Dirección Xeral de Política Lingüística , D.L. 1992 . 180 p. , Índice ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1256. O libro na escola por García Teijeiro, Antonio. Publicación: [Santiago de Compostela] : Consellería de Cultura e Deportes , D.L. 1989 . 71 p. ; 19 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1257. A nada destemida por Tovar, Antón, Publicación: Vigo : Galaxia , 1991 . 87 p. ; 20 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1258. Viaxe ó interior dun periódico por Alonso de la Torre Núñez, J. R. Publicación: [Santiago de Compostela] : Consellería de Cultura e Xuventude , D.L. 1993 . 82 p. ; 19 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1259. Os precursores da normalización por Hermida Gulias, Carme Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia ; , D.L. 1992 . 324 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 1260. Viaxe a fin de don Frontán por Dieste, Rafael. Publicación: Sada (A Coruña) : Edicións do Castro , D.L. 1982 . 141 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro