Imagen de cubierta 1. Compilación de dereito galego   Publicación: [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia e Administración Pública , D.L. 1990 . 2933 p. , Texto paralelo en castelán e galego | Indices ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 2. Lei 3/1985, do 12 de abril, do Patrimonio da Comunidade Autónoma Galega   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 560 p. , Anexos: p. 81-429 | Índice | Tít. tomado da capa ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 3. Lei 14/1989, do 11 de outubro de bibliotecas   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 241 p. , Índice | Anexos: p. 27-169 | Tít. tomado da cub. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 4. Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas do persoal sanitario ó servicio da Comunidade Autónoma   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 117 p. , Índice analítico: p. 113-117 | Anexos: p. 15-77 | Tít. tomado da capa ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 5. Coleccion arte galego   Publicación: [Galicia] : Presidencia da Xunta de Galicia , D.L. 1989 . 233 p. ; 33 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 6. Conserva-La memoria   Publicación: [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia , D.L. 1993 . 94 p. , Catálogo ; 30 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 7. Lei 12/1984, do 28 de decembro, do Estatuto Galego do Consumidor   Publicación: Santiago de Compostela : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 458 p. , Anexos: p. 37-377 | Indice analítico ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 8. Lei 1/1985, do 10 de xaneiro, dos presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1985   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento , D.L. 1988 . 612 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 9. Lei 8/1983, do 8 de xullo, do Consello da Cultura Galega   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 251 p. , Anexos: p. 19-175 ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 10. Iglesias Brage e América   Publicación: [Santiago de Compostela] : Consellería de Cultura e Xuventude , D.L. 1992 . 124 p. , Exposición celebrada no Arquivo do Reino de Galicia ; 30 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 11. Pratería e acibeche en Santiago de Compostela   Publicación: Santiago de Compostela : Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo , 1998 . 411 p. , Texto en galego e castelán ; 28 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 12. Congreso Música sen Fronteiras: Galicia e Norte de Portugal   Publicación: Santiago de Compostela : Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo , 2003 . 174 p. ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 13. Lei 11/1992, do 7 de outubro, de réxime financeiro e presupostario de Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Consellería de Economía e Facenda , D.L. 1998 . 127 p. , Indice analítico ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 14. Colección Caixa Galicia   Publicación: [A Coruña] : Fundación Caixa Galicia , 1999 . 144 p. ; 28 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 15. Guía de la naturaleza del Camino de Santiago en Galicia por Giménez de Azcárate Cornide, Joaquín Publicación: La Coruña : Hércules , D.L. 1995 . 177 p. ; 29 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [SPA] (1), Prestado (2), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 16. Sonos e soños da razón   Publicación: Santiago de Compostela : Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico , 1997 . 224 p. ; 30 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 17. Mostra Historia Postal de Galicia "San Martiño 2001"   Publicación: [Noia] : Grupo Filatélico e Numismático de Noia , [2001] . 1v.(páx. var.) , Na capa: "Día das Letras Galegas" ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 18. Normativa sanitaria galega   Publicación: Santiago [de Compostela] : Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais , [1999]- . v. <1> , Indices Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 19. O oso fabuloso por Abad, José Antonio Publicación: Pontevedra : Kalandraka , 2004 . [35] p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 20. Lei 7/1987, do 10 de novembro, sobre a compilación do dereito civil en Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1989 . 99 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro