Imagen de cubierta 1. Lei 1/1985, do 10 de xaneiro, dos presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1985   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento , D.L. 1988 . 612 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 2. Lei 11/1992, do 7 de outubro, de réxime financeiro e presupostario de Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Consellería de Economía e Facenda , D.L. 1998 . 127 p. , Indice analítico ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 3. Análise económica-financeira das corporacións locais galegas   Publicación: [Santiago de Compostela] : Consellería de Economía e Facenda, Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios , D.L. 1998 . 655 p. ; 31 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro