Imagen de cubierta 1. Lei 3/1985, do 12 de abril, do Patrimonio da Comunidade Autónoma Galega   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 560 p. , Anexos: p. 81-429 | Índice | Tít. tomado da capa ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 2. Lei 14/1989, do 11 de outubro de bibliotecas   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 241 p. , Índice | Anexos: p. 27-169 | Tít. tomado da cub. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 3. Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas do persoal sanitario ó servicio da Comunidade Autónoma   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1990 . 117 p. , Índice analítico: p. 113-117 | Anexos: p. 15-77 | Tít. tomado da capa ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 4. Lei 12/1984, do 28 de decembro, do Estatuto Galego do Consumidor   Publicación: Santiago de Compostela : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 458 p. , Anexos: p. 37-377 | Indice analítico ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 5. Lei 1/1985, do 10 de xaneiro, dos presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1985   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento , D.L. 1988 . 612 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 6. Lei 8/1983, do 8 de xullo, do Consello da Cultura Galega   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1988 . 251 p. , Anexos: p. 19-175 ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 7. Lei 7/1987, do 10 de novembro, sobre a compilación do dereito civil en Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1989 . 99 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro