Imagen de cubierta 41. Só os mortos soterran os seus mortos por Lezcano, Arturo Publicación: Vigo : Galaxia , [2001] . 123 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (2), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 42. Teatro, cerimonia e xogo por Ruibal, Euloxio R. Publicación: Lugo : Tristram , [2001] . 330 p. ; 20 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 43. A árbore da cegueira por Ramos, Baldo Publicación: A Coruña : Espiral Maior , 2002 . 73 p. , V Premio de Poesía Concello de Carral ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 44. Ónfalos por Dieguez, Lois Publicación: A Coruña : Espiral Maior , 2001 . 85 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 45. Follas Novas por Castro, Rosalía de Publicación: Vigo : Galaxia , 1986 . 205 p. ; 18 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 46. Escolma da literatura galega   Publicación: Gijón : Silverio Cañada , D.L. 1989 . 4 v. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (3), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 47. Historia da literatura por Fernández Del Riego, Francisco Publicación: Vigo : Galaxia , 1984 . 257 p. , Colección patrocinada polas Diputacións de Galicia ; 18 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 48. Galicia no espello por Fernández Del Riego, Francisco Publicación: Buenos Aires : Ediciones Galicia del Centro Gallego , imp. 1954 . 250 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 49. A prosa e o teatro do primeiro renacemento   Publicación: Vigo : Asociación Socio-Pedagóxica , D.L. 1996 . 267 p. , Índice | Promove: A Nosa Terra/Promocións Culturais Galegas ; 22 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 50. Arte literaria por Rodríguez Fer, Claudio Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1991 . 168 p. , Subtít. tomado da capa ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 51. Comentario de textos literarios   Publicación: Madrid : Alhena , D.L. 1986 . 478 p. , En portugués ; 22 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 52. A Narrativa galega actual (1975-1984) por González-Millan, X. Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1996 . 394 p. , Índice ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (2), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 53. Narracións orais do concello de Palas de Rei por Pereiro Pérez, Xerardo Publicación: Santiago de Compostela : Sotelo Blanco , D.L. 1995 . 190 p. , I Premio Vicente Risco de Antropoloxía e Ciencias Sociais ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 54. Evidencias por Queizan, María Xosé Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1989 . 187 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 55. Amor de tango por Queizan, María Xosé Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1992 . 165 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (3), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 56. ¡Sireno, Sireno! por Alfaya, An Publicación: Vigo : Xerais , 1997 . 131 p , Premio Merlín de literatura infantil 1997 ; 20 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 57. Delicia por Castaño, Yolanda Publicación: A Coruña : Espiral Maior , 1998 . 68 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 58. Cristal   Publicación: [Santiago de Compostela] : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades , D.L. 1998 . 405 p. , Indices ; 30 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 59. A cantiga de amigo por Brea, Mercedes Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1998 . 284 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 60. Historia da literatura galega por Vilavedra, Dolores Publicación: Vigo : Galaxia , D.L. 1999 . 370 p. , Indices ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro