Imagen de cubierta 1. Compilación de dereito galego   Publicación: [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia e Administración Pública , D.L. 1990 . 2933 p. , Texto paralelo en castelán e galego | Indices ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 2. O sistema político galego   Publicación: Vigo : Xerais de Galicia , D.L.1994 . 360 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 3. Dereito civil de Galicia por Díaz Fuentes, Antonio Publicación: Sada (A Coruña) : Ediciós do Castro , [1997] . 341 p. ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 4. O Estatuto de Galicia por Sarmiento Méndez, Xosé Antón Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 2003 . 523 p. ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 5. Dereito público galego e administración única por Rodríguez-Arana Muñoz, Xaime Publicación: Lugo : Deputación Provincial, Publicacións , D.L. 1992 . 168 p. ; 18 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 6. A linguaxe do poder por González Navarro, Francisco. Publicación: Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública , 1992 . 89 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 7. As leis do Parlamento de Galicia (1982-2000) por Costas Abreu, Xesús Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , 2001 . 166 p. ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 8. Protección da familia, infancia e menores   Publicación: [Santiago de Compostela] : Consellería de Familia, Muller e Xuventude , [2000] . 653 p. ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 9. Refundición normativa   Publicación: Santiago de Compostela : Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude , D.L. 2000 . 124 p. ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 10. Normativa sanitaria galega   Publicación: Santiago [de Compostela] : Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais , [1999]- . v. <1> , Indices Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 11. Aspectos legais da caza en Galicia   Publicación: Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública , 1999 . 126 p. ; 26 cm , Xornadas sobre a Lei de Caza de Galicia, Lugo, 17-18 de noviembre, 1998 Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 12. Manual de dereito galego   Publicación: Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública , 1996 . 2 v. ; 23 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 13. Dereito autonómico de Galicia por Cores Trasmonte, Baldomero Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1987 . 211 p. , Indice ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 14. Lei 7/1987, do 10 de novembro, sobre a compilación do dereito civil en Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Parlamento de Galicia , D.L. 1989 . 99 p. ; 16 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 15. A lingua galega do dereito por Galanes Santos, Iolanda Publicación: Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública , [2002] . 409 p. ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 16. As linguas oficiais nas administracións públicas por Huerta Fidalgo, Gonzalo de la Publicación: Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública , 2002 . 110 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro