Imagen de cubierta 1. Estudio sobre a situación e problemática da muller en Galicia   Publicación: [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Servicios Sociais , D.L. 1990 . 321 p. ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 2. Vínculo de sangue por Souto Presedo, Elvira Publicación: Santiago de Compostela : Laiovento , 1993 . 220 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 3. Mulleres de mortos por Gondar Portasany, Marcial Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1991 . 236 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 4. Mulleres por Heinze, Ursula Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1991 . 246 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (2), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 5. Conto azul por Yourcenar, Marguerite Publicación: Santiago de Compostela : Laiovento , 1997 . 62 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 6. Bonecas de cristal por Martínez Abelleira, X Publicación: Noia (A Coruña) : Toxosoutos , D.L. 1998 . 157 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 7. A muller na administración pública galega (1900-1990) por Freire Lestón, Xosé Vicenzo Publicación: Santiago de Compostela : Escola Galega de Administración Pública , 1993 . 133 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 8. Muller ceiba por Cisneros, Sandra Publicación: Vigo : Xerais , D.L. 1997 . 198 p. , Indice ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 9. Mulleres e independencia por Blanco García, Carmen Publicación: Sada (A Coruña) : Ediciós do Castro , 1995 . 310 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 10. Os mil e un refráns galegos da muller --   Publicación: Lugo : Alvarellos , imp. 1978 . 108 p. , Apéndice: Mulleres cregos, i si ou non? / [por Xosé Moreiras Santiso, p. 88-108 | Índice ; 19 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 11. Berta por Blanco, Concha. Publicación: Vigo : Ir Indo , 2001 . 165 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 12. Xeo e lume por Dworkin, Andrea Publicación: Vigo : Xerais , [2001] . 211 p. ; 18 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (2), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 13. As fillas do defunto coronel por Mansfield, Katherine Publicación: Vigo : Xerais , [2001] . 83 p. ; 18 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 14. Quince mulleres, quince momentos por Pociña, Andrés Publicación: A Coruña : Baia Edicións , 2000 . 92 p. Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 15. Promoción da muller   Publicación: [Santiago de Compostela] : Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude , [2001] . 1047 p. ; 24 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 16. Enquisa de saúde sanitaria e social ás mulleres, Galicia 2000   Publicación: Santiago de Compostela : Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, Dirección Xeral de Saúde Pública , 2000 . 230 p ; 30 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 17. A muller en Galicia por Queizan, María Xosé Publicación: Sada (A Coruña) : Ediciós do Castro , D.L. 1977 . 99 p. , Indice ; 18 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 18. A vida das mulleres na Galicia Medieval (1100-1500) por Pallares Méndez, María del Carmen Publicación: Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico , 1993 . 156 p. , Indice ; 19 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 19. As mulleres nas cantigas medievais por Corral Díaz, Esther Publicación: Sada (A Coruña) : Ediciós do Castro , D.L. 1996 . 367 p. ; 25 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 20. Velada do billarista por Darriba, Manuel Publicación: Vigo : Sotelo Blanco , D.L. 2000 . 89 p. , Premio Manuel Lueiro Rey de Novela curta 2000 | Indice ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (2), Preview Acciones: Libro