Imagen de cubierta 221. Mar aberto por Amenedo, Cristina Publicación: A Coruña : Ediciós do Castro , D.L. 1983 . 58 p. , 2 f. ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 222. O divino sainete por Curros Enríquez, Manuel Publicación: Madrid : Akal , D.L. 1992 . 239 p. , Texto en castelan e galego ; 17 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 223. Antoloxía por Ferreiro, Celso Emilio Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1989 . 218 p. ; 19 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 224. Onde o mundo se chama Celanova por Ferreiro, Celso Emilio Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1991 . 145 p. ; 19 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 225. O soño sulagado por Ferreiro, Celso Emilio Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1991 . 110 p. ; 18 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 226. Poesías por Iglesia Alvariño, Aquilino Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1991 . 172 p. ; 19 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 227. Poesía galega completa por Iglesia Alvariño, Aquilino Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1986 . 324 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (2), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 228. Antoloxía poética por Manuel María Publicación: A Coruña : Espiral Maior , D.L. 1993 . 149 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (2), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 229. Poesía galega completa por Manoel Antonio Publicación: Santiago de Compostela : Sotelo Blanco , D.L. 1992 . XLVI, 221 p. , Indices ; 22 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (2), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 230. Terra Cha por Manuel María Publicación: Vigo : Ediciós Xerais de Galicia , D.L. 1989 . 204 p. ; 19 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (2), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 231. Poesía recadada por Neira Vilas, Xosé Publicación: A Coruña : Espiral Maior , 1994 . 93 p. ; 22 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 232. Poesía por Noriega Varela, Antonio Publicación: Vigo : Edic. Xerais de Galicia , D.L. 1991 . 132 p. ; 19 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 233. Poesía por Pondal, Eduardo Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1989 . 202 p. ; 20 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 234. A traxectoria caótica do péndulo por Sande, Manuel Publicación: Vigo : Galaxia , 1990 . 61 p. ; 20 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 235. O vasalo da armadura de prata por Cibreiro, Pilar Publicación: [Barcelona] : Sotelo Blanco , 1987 . 69 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 236. A primavera de Venus por Manuel María Publicación: A Coruña : Espiral Maior , D.L. 1993 . 50 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 237. Xogos de damas por Ballesteros, Anxo R. Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1988 . 91 p. , Esta obra de Anxo R. Ballesteros foi estreada pola Compañía do Malbarate no Aula de Cultura da Caixa de Aforros de Galicia en Santiago de Compostela o día 22 de Abril de 1987 | 3 personaxes ; 18 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 238. Viaxe por Galicia por Borrow, George Publicación: [Vigo] : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1993 . 155 p. ; 28 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 239. A Coruña por García-Sabell, Domingo Publicación: Vigo : Ir Indo , D.L. 1989 . 253 p. , Texto en galego, castelán e inglés ; 29 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 240. Erase dúas veces o barón Lamberto por Rodari, Gianni Publicación: Vigo : Galaxia , [1991] . 145 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro