Kete
Imagen de cubierta 1. O infortunio da soidade por Caneiro Pérez, Xosé Carlos Publicación: Vigo : Edicións Xerais , 1992 . 260 p. , Premio Xerais 1992 | Obra subvencionada pola Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Galicia ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 2. A Rosa de Borges por Caneiro Pérez, Xosé Carlos Publicación: Santiago de Compostela : Sotelo Blanco , D.L. 2000 . 150 p. , Na portada: Premio Risco de Literatura Fantástica 2000 ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 3. Triloxía dos tristes por Caneiro Pérez, Xosé Carlos Publicación: Vigo : Galaxia , [2001] . 90 p. ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 4. La Rosa de Borges por Caneiro Pérez, Xosé Carlos Publicación: Madrid : Espasa , D.L. 2001 . 173 p. , Tít. orix.: A rosa de Borges ; 25 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [SPA] (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 5. Talvez melancolía por Caneiro Pérez, Xosé Carlos Publicación: A Coruña : Espiral Maior , 1999 . 250 p. , XI Premio de Novela Manuel García Barros no ano 1999 ; 21 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 6. Un Xogo de apócrifos por Caneiro Pérez, Xosé Carlos Publicación: Vigo : Edicións Xerais de Galicia , D.L. 1997 . 372 p. , Premio Torrente Ballester 1996 ; 22 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 7. Os séculos da lúa por Caneiro Pérez, Xosé Carlos Publicación: A Coruña : Espiral Maior , 1999 . 359 p. ; 22 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro
Imagen de cubierta 8. Ébora por Caneiro Pérez, Xosé Carlos Publicación: Vigo : Xerais , 2000 . 459 p. , Na port. : XIX Premio Blanco Amor de Novela Longa, IV Premio Eixo Atlántico de narrativa galega e portuguesa "Carlos Blanco" ; 22 cm Disponibilidad: Copias disponibles: Biblioteca Sucursal 1 Reference [GLG] (1), Prestado (1), Preview Acciones: Libro